Hướng dẫn bài tập tác phẩm, lý thuyết và thực hành

Học viên có thể truy cập vào các bài tập hoặc tác phẩm đã học, bao gồm các bài giảng lý thuyết và thực hành.

Chia sẻ âm nhạc

Chia sẻ về kỹ thuật khi chơi piano, cách để chơi hay, trước khi trình diễn trên sân khấu, cách đọc và hiểu một tác phẩm..v.v

MUSIK LIVE SESSION | CLASSICAL & POPULAR COVER

CHIA SẺ ÂM NHẠC

Latest From Blog