Quy định chung

37a nguyễn đình chiểu, 37a nguyen dinh chieu, 0818181027

1. Chấp thuận các Điều kiện Sử dụng  37a nguyễn  đình chiểu, 37a nguyen dinh chieu, 0818181027

Khi sử dụng Website của PIANO FORTE VIET NAM, Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều khoản sử dụng”. PIANO FORTE VIET NAM có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều khoản sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

2. Tính chất của thông tin hiển thị

Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin về Sản phẩm và Dịch vụ của PIANO FORTE VIET NAM đang cung cấp. Các thông tin khác liên quan nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu của khách hàng đều được ghi rõ nguồn cung cấp.

3. Chính sách về bảo mật thông tin

Vui lòng xem chính sách của PIANO FORTE VIET NAM về bảo mật thông tin người sử dụng website tại Chính sách bảo mật.

4. Liên kết đến Website khác

Website cung cấp một số liên kết tới trang Web hoặc nguồn dữ liệu khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. PIANO FORTE VIET NAM không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang Web và nguồn dữ liệu liên kết này. PIANO FORTE VIET NAM từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các thông tin trên các trang Web và nguồn dữ liệu nói trên. 37a nguyễn đình chiểu, 37a nguyen dinh chieu, 0818181027

5. Liên kết từ Website khác 0818181027

PIANO FORTE VIET NAM không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ internet nào được phép “đặt toàn bộ” hay “nhúng” bất kỳ thành tố nào của Website này sang một trang khác hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện/hiển thị mặc định của Website mà chưa có sự đồng ý của PIANO FORTE VIET NAM.

6. Miễn trừ trách nhiệm 0818181027

Thông tin hiển thị tại website này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm từ phía PIANO FORTE VIET NAM về sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ mà người mua đã lựa chọn.

PIANO FORTE VIET NAM từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị.

Khi truy cập vào website này, quý khách mặc nhiên đồng ý rằng PIANO FORTE VIET NAM, các nhà cung cấp khác cùng với đối tác liên kết, nhân viên của họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ việc:

  • (1) Sử dụng các thông tin trên website này;
  • (2) Các truy cập kết nối từ website này;
  • (3) Liên hệ, đăng ký nhận thư điện tử, đặt mua hàng tại PIANO FORTE VIET NAM.

Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.

7. Quyền sở hữu trí tuệ

Website này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của PIANO FORTE VIET NAM và các nhà cung cấp có liên quan khác. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho PIANO FORTE VIET NAM và đều phải tuân thủ các điều kiện sau: 

  • (1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại;
  • (2) Các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc;
  • (3) Và Tất cả các nội dung được cung cấp tại Website này không được phép nhân bản, hiển thị, công bố, phổ biến, đưa tin tức hay lưu hành cho bất cứ ai, dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên các Website độc lập khác mà không được sự chấp thuận của PIANO FORTE VIET NAM.

8. Điều chỉnh và sửa đổi

PIANO FORTE VIET NAM bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào. 37a nguyễn đình chiểu, 37a nguyen dinh chieu, 0818181027

9. Chính sách bảo hành

Vui lòng xem quy định của PIANO FORTE VIET NAM về Bảo hành sản phẩm tại tại Chính sách bảo hành. 37a nguyễn đình chiểu, 37a nguyen dinh chieu, 0818181027

10. Chính sách vận chuyển hàng Online

Vui lòng xem quy định của PIANO FORTE VIET NAM về vận chuyển, giao hàng tại Chính sách vận chuyển.

11. Chính sách đổi trả hàng 0818181027

Vui lòng xem quy định của PIANO FORTE VIET NAM về đổi – trả hàng tại Chính sách đổi trả hàng.

12. Các hình thức thanh toán

Vui lòng xem tại Các hình thức thanh toán.

37a nguyễn đình chiểu, 37a nguyen dinh chieu, 0818181027