TỔNG HỢP THÔNG TIN, GIÁ, PHÂN KHÚC CÁC HÃNG PIANO TẠI VIỆT NAM 2020

Cập nhật 12/2020

Tổng hợp các thông tin về thương hiệu piano đang được bán tại Việt Nam, tra cứu giá bán của từng thương hiệu và phân khúc của các thương hiệu trên thế giới từ cao đến thấp (theo pianobuyer.com).

*** Lưu ý: Một số thương hiệu sản xuất cho ra các sản phẩm được đánh giá chất lượng khác nhau, ví dụ như: Steinway (Made in Hamburg) và Steinway (Made in New York). Hoặc có những thương hiệu cao cấp sản xuất những dòng sản phẩm chất lượng thấp hơn, ví dụ: Yamaha (CF, SX) và Yamaha (CX). Tất cả đều được đề cập rõ trong danh mục này.

***** ICONIC*****

Made in Germany 

Made in Germany 

Made in Germany 

(Hamburg series)

Made in Germany 

(Concert series)

Italy flag Made in Italy

Flag Austria Made in Austria

**** WORLD-RENOWNED ***

Usa flag Made in Usa

Made in Japan

Usa flag Made in Usa

(New York series)

Czech Made in Czech

Made in Germany 

Made in Japan

(CF, SX series)

*** Distinguished ***

Made in Japan

Czech Made in Czech

(Professional, Tradition series)

Made in Japan

(GX series)

Made in Japan

(CX series)

poland flag Made in Poland

Made in Germany

(Designed by Bluthner – Proffesional Grand series)

China flag Made in China

(Artist KA series)

Made in Germany 

(Academy series)

** PROFESSIONAL **

Usa flag Made in Usa (Artist Series)

Made in Japan

(GL series, upright series)

Czech Made in Czech

(Vision series)

China flag Made in China

(Premium series)

Made in Japan

(GC Series, Upright series)

Made in Indonesia

(Indonesia upright)

* MEDIUM *

Made in Japan, Vietnam

Usa flag Made in Usa (Classic Series)

China flag Made in China

China flag Made in China

China flag Made in China

China flag Made in China, Indonesia

* ECONOMY *

Made in Indonesia

(Upright series)

Made in Indonesia

(Upright series)

Made in Indonesia

China flag Made in China

China flag Made in China

Made in Indonesia

CẦN BIẾT THÊM THÔNG TIN

vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây

    Bằng cách nhấp vào nút "GỬI ĐI", đồng nghĩa rằng bạn bạn đã xem qua các điều khoản trong Chính sách bảo mật của chúng tôi và đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với chính sách bảo mật của chúng tôi.