THÔNG TIN, GIÁ, PHÂN KHÚC CÁC HÃNG PIANO TẠI VIỆT NAM

37a nguyễn đình chiểu, 37a nguyen dinh chieu

Tổng hợp các thông tin về thương hiệu piano đang được bán tại Việt Nam, tra cứu giá bán của từng thương hiệu và phân khúc của các thương hiệu trên thế giới từ cao đến thấp (theo pianobuyer.com).

*** Lưu ý: Một số thương hiệu sản xuất cho ra các sản phẩm được đánh giá chất lượng khác nhau, ví dụ: Steinway (Made in Hamburg) và Steinway (Made in New York). Hoặc có những thương hiệu sản xuất những dòng sản phẩm chất lượng thấp hơn, ví dụ: Yamaha (CF, SX) và Yamaha (CX)..v.v. Tất cả đều được đề cập rõ trong danh mục này. 

37a nguyễn đình chiểu, 37a nguyen dinh chieu

***** BIỂU TƯỢNG *****

Made in Germany 

Made in Germany 

Made in Germany 

(Hamburg series)

Made in Germany 

(Concert series)

Italy flag Made in Italy

Flag Austria Made in Austria

**** ĐƯỢC CÔNG NHẬN ***

Usa flag Made in Usa

Made in Japan

Usa flag Made in Usa

(New York series)

Czech Made in Czech

37a nguyễn đình chiểu, 37a nguyen dinh chieu Made in Germany 

37a nguyễn đình chiểu, 37a nguyen dinh chieuMade in Japan

(CF, SX series)

*** CÓ THỂ PHÂN BIỆT ***

37a nguyễn đình chiểu, 37a nguyen dinh chieuMade in Japan

37a nguyễn đình chiểu, 37a nguyen dinh chieu Made in Czech

(Professional, Tradition series)

Made in Japan

(GX series)

Made in Japan

(CX series)

poland flag Made in Poland

Made in Germany

(Designed by Bluthner – Proffesional Grand series)

China flag Made in China

(Artist KA series)

Made in Germany 

(Academy series)

** CHUYÊN NGHIỆP **

Usa flag Made in Usa (Artist Series)

Made in Japan

(GL series, upright series)

Czech Made in Czech

(Vision series)

China flag Made in China

(Premium series)

37a nguyễn đình chiểu, 37a nguyen dinh chieuMade in Japan

(GC Series, Upright series)

Made in Indonesia

(Indonesia upright)

* TRUNG BÌNH *

37a nguyễn đình chiểu, 37a nguyen dinh chieu 37a nguyễn đình chiểu, 37a nguyen dinh chieu Made in Japan, Vietnam

37a nguyễn đình chiểu, 37a nguyen dinh chieu Made in Usa (Classic Series)

37a nguyễn đình chiểu, 37a nguyen dinh chieu Made in China

37a nguyễn đình chiểu, 37a nguyen dinh chieu Made in China

37a nguyễn đình chiểu, 37a nguyen dinh chieu Made in China

37a nguyễn đình chiểu, 37a nguyen dinh chieu 37a nguyễn đình chiểu, 37a nguyen dinh chieuMade in China, Indonesia

* KINH TẾ *

37a nguyễn đình chiểu, 37a nguyen dinh chieu Made in Indonesia

(Upright series)

37a nguyễn đình chiểu, 37a nguyen dinh chieu Made in Indonesia

(Upright series)

37a nguyễn đình chiểu, 37a nguyen dinh chieu Made in Indonesia

37a nguyễn đình chiểu, 37a nguyen dinh chieu Made in China

37a nguyễn đình chiểu, 37a nguyen dinh chieu Made in China

37a nguyễn đình chiểu, 37a nguyen dinh chieu Made in Indonesia

CẦN BIẾT THÊM THÔNG TIN

vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây

    Bằng cách nhấp vào nút "GỬI ĐI", đồng nghĩa rằng bạn bạn đã xem qua các điều khoản trong Chính sách bảo mật của chúng tôi và đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với chính sách bảo mật của chúng tôi.