Chứng nhận đàn piano sản xuất tại Đức – ZDH Certificate

37a nguyễn đình chiểu

CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN “MADE IN GERMANY”

STEINGRAEBER & SOHNE | ZDH CERTIFICATE

*** Được cấp bởi Bộ kiểm soát chất lượng hàng thủ công, mỹ nghệ của Đức ***

Chứng nhận ZDH CERTIFICATE được cấp bởi hiệp hội Chamber of Handicraft Germany – Bộ kiểm soát chất lượng sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Đức. Chứng nhận này công nhận chất lượng sản phẩm phải đạt tối thiểu 80% nguồn nguyên liệu có nguồn gốc tại Đức và 90% quá trình sản xuất diễn ra tại Đức. Chứng nhận này có giá trị về mặt pháp luật và được cung cấp cho những sản phẩm đạt các điều kiện tiêu chuẩn này tại Đức. 37a nguyễn đình chiểu, 37a nguyen dinh chieu

ZDH CERTIFICATE CÓ GIÁ TRỊ NHƯ THẾ NÀO?

37a nguyễn đình chiểu

CÔNG NHẬN CỦA HIỆP HỘI SẢN XUẤT PIANO ĐỨC

Ngoài ra, Steingraeber & Sohne còn được hiệp hội những nhà sản xuất piano Đức là Bundesverband Klavier (BVK) công nhận – (BVK – BVK Certificate) – Mặc dù không có hiệu lực pháp luật, nhưng mục đích chứng chỉ này đưa ra các tiêu chuẩn khắt khe hơn so với các tiêu chuẩn luật lệ hiện tại của nước Đức. Để có được chứng chỉ, trước hết, các nhà sản xuất phải là thành viên của BVK và được cấp chứng chỉ cho ban điều hành của tổ chức.

Tìm hiểu về BVK CERTIFICATE
Liên hệ